Selecteer een pagina

Wanneer u een gasfles ziet valt u misschien niet direct de kleur op. Maar gasflessen hebben wel degelijk een kleur! Heeft u er ooit bij stilgestaan dat de kleur van deze flessen iets zegt over de inhoud ervan?

Het etiket op de gasfles

Ten eerste geeft uiteraard het etiket op een gasfles de belangrijkste informatie over de inhoud van de fles weer. Bovendien is het etiket zelfs de enige bindende verwijzing naar de inhoud ervan. Welke is vastgelegd in strikte regelgeving van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS15). Op gasflessen staan 3 belangrijke symbolen en die staan er niet voor niets. Elk symbool heeft zijn eigen betekenis met het oog op het waarborgen van de veiligheid én houdbaarheid van gasflessen. Zodat men direct kan zien over welk soort gas het gaat. Maar wat is de precieze betekenis van deze symbolen?

Herkeuringstermijn van gasflessen

Elk gas soort hanteert een andere keuringstermijn, waarbij de keuringsperiode  meestal tussen de vijf en vijftien jaar ligt. Op gasflessen staat de keurdatum altijd met een inslag weergegeven. Bij gasflessen met een vijfjarige keuringstermijn staat de datum waarop de herkeuring moet plaatsvinden aangegeven in een maand met jaartal. Echter bij een tien-of vijftienjarige herkeuringstermijn voldoet alleen het jaartal.
Hoewel er op sommige gasflessen een sticker geplakt is die aangeeft wanneer de keuringstermijn verloopt en dus herkeurd moet worden, is dit niet verplicht. Let op, bij een ingeslagen keurmerk is dit wel het geval!

De gevarenklasse van de gasfles

Op alle gasflessen staat de gevarenklasse vermeld, meestal aangegeven doormiddel van een sticker. Industriële gassen zijn in te delen in verschillende klasse die ieder ook weer een eigen kleur hebben. Hierdoor zijn ze duidelijk herkenbaar. Zo ook is de gevarenklasse waarin de gassoort valt vermeld op de sticker. We onderscheiden de volgende klassen:

 • Brandbaar (klasse 3): rood
 • Brand bevorderend (klasse 4.3): lichtblauw
 • Giftig (klasse 6.1): lichtgeel
 • Verstikkend (klasse 2): lichtgroen

Iedere gasfles zijn eigen kleur

De kleuren geven aan wat de primaire eigenschappen zijn van het gas wat in de gasfles zit. Behalve bij propaan, butaan of koelgassen. Aan sommige gassen zijn zelfs vaste kleuren toegekend. De kleurcodering geldt enkel voor de schouder van de gasfles. Zo is de kleur van een cilinder voor industriële gassen vaak grijs of in dezelfde kleur als de schouder. En zo wordt de kleur wit uitsluitend gebruikt voor gasflessen met medicinale gassen en inhalatiegassen. Ook is het handig als men de gasfles laat vullen. Al deze kleuren zijn in heel Europa vastgelegd in de norm EN 1089-3 en geven aan wat de primaire eigenschappen zijn van het gas:

 • Brandbaar = rood
 • Giftig en/of corrosief = geel
 • Inert = lichtgroen
 • Oxiderend = lichtblauw

Verder staat er op gasflessen, naast de belangrijkste symbolen, ook nog andere informatie vermeld die van belang is. Zoals bijvoorbeeld de inhoud specificaties met het gewicht van de fles, de gasdruk, het cilindernummer, de samenstelling van de gas soort en de gegevens van de leverancier en/of gasflesvulstation.

Vaste kleuren op gasflessen

Zoals hierboven al even genoemd, hebben sommige gassen een eigen, vaste kleur. Te denken aan:

 • Argon =  donkergroen
 • Argon menggas = lichtgroen
 • Acetyleen = donkerbruin
 • Zuurstof = wit
 • Helium = lichtbruin
 • Stikstof = zwart
 • Formeergas = rood
 • Koolzuur = grijs
 • Lachgas = donkerblauw